Годишни технически прегледи

Всяка година вашият автомобил подлежи на задължителен технически преглед наложен от министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно Наредба №32 (ДВ бр.74/1999г.) . Такъв преглед може да извършите в пунктовете за годишни технически прегледи. Фирмата ни „ПЕТРОНИК ГРУП ООД” разполага с оборудвана линия със статут ВТОРА категория за ивърършване на периодични прегледи на следните видове ППС:

 • Лек автомобил
 • Лек автомобил /джип/ 4х4
 • Таксиметров автомобил
 • Товарен автомобил до 3,5 тона
 • Ремарке с допустима максимална маса 0,75 тона

Кои са необходимите документи, които трябва да се представят?

 • Оригинал на свидетеслтво за регистрация на ППС част I -ва и част II-ра т.е. голям талон(оригинал или копие) и малък талон  на автомобила.
 • Валидна застраховка”Гражданска отговорност” за съответната година.
 • Документ за самоличност на лицето представящо ППС-то на преглед(не е задължително това да е собственика на ППС-то).
 • Документ  за платен данък на превозното средство за съответната година.
 • Документ за техническата изправност на монтирана в МПС автомобилна газова уредба(АГУ)(паспорт).
 • Знак за извършен преглед от предходната година представя се, ако има такъв.

През какъв период се преминава ГТП и докога е валиден?

 • Лек автомобили – подлеж и на преглед веднъж годишно считано от дата та на последния направен преглед.
 • Таксиметров автомобил – подлежи на преглед на всеки 6 месеца считано от датата на последния направен преглед.
 • Товарен автомобил до 3,5 тона –  товар ен автомобил над 10 години, подлежи на преглед на 6 месеца считано от датата на последния направен преглед. За автомобилите под 10 години преглед се извършва веднъж годишно считано от датата на последния преглед.
 • Ремарке с допустима максимална маса 0,75 тона – подлежи на преглед веднъж на 2 (две) години считано от датата на последния направен преглед.

До кога е валиден прегледа на личното ви ППС можете най – лесно да проверите в (УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИЗПРАВНОСТ НА ППС) това е талона който се издава при успешното преминаване на технически преглед. Датите са оградени в червено.

Какви са цените на услугите за ГТП?

 • Лек авотомобил - 40 лв.
 • Лек автомобил /джип/ 4х4 – 40 лв.
 • Таксиметров автомобил – 45 лв.
 • Товарен автомобил до 3,5 тона – 45 лв.
 • Ремарке с допустима максимална маса 0,75 тона - 20 лв.